17 augustus 2016

Florijnen Actie

Onlangs mocht de stichting Sjaak Foundation een cheque in ontvangst nemen. Het bedrag vertegenwoordigt de opbrengst van de Florijnen Actie, welke eind 2015 en begin 2016 is gehouden. 

Namens het bestuur: hartelijk dank!

  • Florijnen Actie