Doorlopend

Rondleidingen Museum Vlaardingen

Inmiddels zijn er diverse groepen van verzorgingshuis Vaartland op bezoek geweest in het nieuwe Museum Vlaardingen. De reacties zijn erg positief en we gaan de rest van het jaar door met het uitnodigen van de senioren van de overige tehuizen. Ook zullen later de nog thuiswonende senioren worden benaderd.

  • Rondleidingen Museum Vlaardingen