Over de Sjaak Foundation

De Sjaak Foundation is het verjaardagscadeau van familie en vrienden voor de 50e geboortedag van Vlaardinger Sjaak van Steenbergen op 25 september 2005.

Wat geef je aan iemand die alles al bezit en een hoge sociale betrokkenheid heeft? De mogelijkheid iets terug te doen voor de maatschappij. Daarom werd de Sjaak Foundation opgericht om Sjaak de mogelijkheid te geven anderen dat kleine zetje te geven waardoor het schijnbaar onbereikbare, bereikbaar wordt. De stichting stelt zich ten doel jaarlijks meerdere maatschappelijke doelen te ondersteunen.

Vanwege zijn maatschappelijke betrokkenheid en inzet werd Sjaak van Steenbergen in juni 2012 onderscheiden met de Gouden Haringspeld.

Wij zoeken sponsors

De stichting bestaat dankzij kleine sponsors en bedrijven, die de stichting een warm hart toedragen. Dankzij deze inbreng kan de stichting haar doelstelling waarmaken. 

De Sjaak Foundation wordt door verschillende bedrijven en particulieren financieel gesteund in haar werkzaamheden. Toch blijft er geld nodig om deze jaarlijkse terugkerende festiviteiten te realiseren. 

Daarom zoekt de Sjaak Foundation sponsors die eenmalig, maandelijks of jaarlijks een bedrag willen doneren. U kunt het bedrag storten op rekening NL80INGB0001504020 t.n.v. Stichting Sjaak Foundation.

Laatste nieuws

Terug in de Tijd 2017 weer groot succes
15-8-2017
Het jaarlijkse feest voor de Vlaardingse senioren, Terug in de Tijd, is weer een groot succes geworden. Meer dan 600 bezoekers hebben een erg leuke middag gehad dankzij een uitstekend artiestenprogramma. Klik voor enkele foto's.  
Inloophuis de Vlaardingse Boei
15-7-2017
Op vrijdag 7-7-17 heeft wethouder Cees Oosterom het inloophuis de Vlaardingse Boei geopend. Dit inloophuis voor mensen met kanker en hun lotgenoten is gevestigd aan de Hoogstraat 168 (Naast C&A) De realisatie is tot stand gekomen dankzij de stichting Vlaardingen Geeft (Samenwerki...
23-4-2017
Inmiddels zijn er diverse groepen van verzorgingshuis Vaartland op bezoek geweest in het nieuwe Museum Vlaardingen. De reacties zijn erg positief en we gaan de rest van het jaar door met het uitnodigen van de senioren van de overige tehuizen. Ook zullen later de nog thuiswonende senioren w...
De Blauwe Vogels
22-4-2017
Het themaweekend met als thema  "Theater" is een groot succes geworden. Door Maurice de Jong, theaterregisseur met ervaring op het gebied van werken met acteurs met een beperking was een workshop georganiseerd met als doel het opvoeren van een toneelstuk in he...
Kerstmarkt 2016
14-12-2016
Op vrijdag 9 en zaterdag 10 december is weer de jaarlijkse Kerstmarkt gehouden. In het centrum van Vlaardingen stonden her en der diverse kraampjes en andere gezellige stands met allerlei kerstattributen. De Sjaak Foundation was als vanouds aanwezig op de Markt met de bekende kind...
Glazen Huis 2016
12-12-2016
  Het Glazen Huis heeft in drie dagen tijd ondanks het wat mindere weer een bedrag opgeleverd van € 8700,- Hier kan nog wat bijkomen door middel van nog lopende acties. Iedereen die heeft gedoneerd van harte bedankt voor jullie bijdragen! Wij willen speciaal bedanken de ...
Opbrengst Vlaardingen Geeft
5-12-2016
Op zaterdagavond 5 november 2016 is onder de naam Vlaardingen Geeft het Feest van het Jaar in de Vlaardingse Stadsgehoorzaal georganiseerd. Diverse artiesten, DJ’s en bekende Vlaardingers en de bezoekers  hebben d.m.v. doorlopend muziek, diverse attracties en onvergetelijke ontm...
Oktoberfest in Soenda
28-9-2016
Op 27 september heeft het Oktoberfest plaats gevonden in verzorgingshuis Soenda.  De eerste Tiroler middag(Oktoberfest) in Soenda was een druk bezocht en zeker een geslaagd feest. Aangeboden door Sjaak Foundation. Met een zeer veelzijdige muzikant en zanger Hans Vesterink was er v...
Florijnen Actie
17-8-2016
Onlangs mocht de stichting Sjaak Foundation een cheque in ontvangst nemen. Het bedrag vertegenwoordigt de opbrengst van de Florijnen Actie, welke eind 2015 en begin 2016 is gehouden.  Namens het bestuur: hartelijk dank!
10 jaar Sjaak Foundation
28-9-2015
Dit jaar is het 10 jaar geleden dat de Sjaak Foundation is opgericht. Het idee was om in het jubileumjaar een blijvend cadeau te overhandigen aan een Vlaardings doel.  Dit doel is gevonden en wel Vereniging Dierenweide het Hof.  Vanwege de gemeentelijke bezuinigingen zag het...